Авто мото, финансови съвети

Как да поискате застрахователното си плащане

Как да поискате застрахователното си плащане

Ако сте участвали в произшествие и смятате, че не сте го скрили, имате право да поискате друг шофьор. Вземете механик, който да прецени разходите за ремонта на вашата кола, след което пишете на друг...

Как да се справите с претенции в ваш ущърб

Как да се справите с претенции в ваш ущърб

Ако искът е малък - по-малък от бонуса ви за застрахователна отстъпка - можете сами да уредите искането. Кажете това на вашата застрахователна компания и изяснете с ищеца, че това плащане е "пълно и...