Кариера, разпоредби и закони

Определянето на заплатите се определя от Закона за труда

Определянето на заплатите се определя от Закона за труда

Заплата е сумата пари, изплащана от работодателя на работник за работа, въз основа на трудов договор. Има две заплати, една брутна приспадаща се от данъци и вноски и нетна част, която отива изцяло на...

Срокът за предизвестие се определя от Закона за труда

Срокът за предизвестие се определя от Закона за труда

Въпреки че в наши дни малък брой хора обмислят срок за предизвестие, ето малко информация за недоволни от работата си. Продължителността на срока за предизвестие зависи от продължителната...