Джудже, синигер на плаца Маки

Пиесата „Мизерникът“ е написана на прост език, а основните мотиви са златото, алчността, алчността, скромността и ненаситността. Чрез тези четири черти писателят е описал комично как хората се държат, когато достигнат злато. В центъра на събитието е Евклион, който намира буркан със злато и го скрива от другите, за да не го намери. Златото го променя като човек и от бедняк той става богат, но добрите му качества изчезват. Златото го пленява и той става егоист и много алчен. Дъщеря му Федра вярва в любовта и бога. Влюбва се в Ликонид, който се отдава на щастието си да бъде с нея и бебето си.

Кратко съдържание

Евклион намира златна чаша в къщата си и я скрива от любопитни очи. Той е старец, който като намери злато, става изключително алчен. Междувременно Федра и Ликонид се влюбиха, но в същото време Мегадор идва при Евклион, за да предложи на дъщеря си. Евклион се съгласява, защото този не поиска никаква зестра за Федра.


Евклион нямал спокойствие откакто намери златния буркан, затова решил да отиде в гората, за да я погребе дълбоко в земята. Прислужникът на Ликлоид Стробил все пак успя да открадне чашата на Евклион със злато. Ликонид научава за преценката на Мегадор и го моли да се откаже.

В къщата на Евклион се появява бог на къщата, който разказва за дядо, който е получил злато за пазене. Евклион е толкова нещастен, колкото и дядо му, но благочестивата Федра вярва, че Бог е дал на Евклион да намери злато, за да се улесни с нея. По същия начин, Богът на къщата коригира преценката на Мегадор, за да улесни Ликонид в крайна сметка да го поиска.

Мегадор дойде да предложи на Федра, но недоверчивият Евклион се усъмни в намеренията му. Той побърза да провери златния буркан и не пожела да поиска от Мегадор зестра за неговата Федра.


В един момент Евклион чу шумоленето и шума и веднага помисли, че някой му краде буркана. Той започна да гони след Congrion, мислейки, че е крадец. Разбра, че греши, и помисли, че Мегадор го е настроил. И все пак Мегадор никога не е искал златото си, защото самият той е богат човек. Двамата в крайна сметка разговарят и Евклион решава да скрие буркана по-добре. На път към Храма на вярата той е последван от Стробил, на когото му се искаше Федра да се ожени за Ликонид.

Федра е родила бебе и Стробил се появява с чаша злато, което прави Евклион луд. Когато Стробил показва на Ликонид златна чаша, Ликонид решава да го върне на Евклион. Но се предполага, че истинският край на драмата завършва така, че Ликонид връща чашата на Евклион, за което получава ръката на Федра.

Биография на Titus Mackey Plaut

Баба Яга - песен (Април 2021)