Работа чрез студентски услуги

Всички редовни студенти, ако са се присъединили към Студентската служба, могат да работят чрез нея по време на обучението си. Услугата действа като брокер за работа и представлява студенти, които искат печалба.

Членове на Студентска служба могат да станат:

  • Студентите на пълен работен ден попълват карта за записване при пристигане и носят със себе си: индекс, удостоверение за статут на редовен студент за текущата година, две снимки 35 × 25 мм, лична карта и номер на жиро сметката (потвърждение от банката).
  • завършилите също могат да станат членове на службата. За да се запишат, те трябва да попълнят регистрационния формуляр и да донесат: копие от Държавната матура, две снимки 35 × 25 мм, лична карта и номер на жиро акаунт.
  • Завършилите попълване на карта за записване и донасяне: индекс, удостоверение за статут на студент, две снимки с размери 35 × 25 мм, лична карта, работна книга и номер на жиро сметката.

Всяка учебна година членството в Студентската служба трябва да се разширява чрез подаване на студентска членска карта, удостоверение за статус на студент на пълен работен ден и индекс или X. Тези редовни специализанти имат право на допълнителни три месеца членство в услугата.


Доходите на студента се изплащат чрез трудовия договор. Студентите са длъжни да сключат празен договор в Студентски сервиз, да го заведат на работодателя си, за да го попълнят, и да го подпишат. След приключване на договора работодателят (или студент) връща попълнения договор на Студентската служба, за да може да бъде публикуван. Договорът може да бъде направен лично или изпратен по пощата. След регистрация Студентската служба издава фактура за плащане на такси.

Работодателят е длъжен да изпълни договора не по-късно от 15 дни след приключване на работата, т.е. след като студентът му представи договора си.

Важно е да се отбележи, че има определени ограничения за определяне на печалбата чрез Студентски услуги. Родителите на студенти, които печелят повече от 10 800,00 лева през годината, нямат право на увеличение на личните си надбавки като приспадане на данъци. Ако студент печели повече от 50 000,00 HRK за една година, той плаща данък в размер на 25% върху всички спечелени такси.

Автор: M.T., Снимка: Goodluz / Shutterstock

Охранителка предлага сексуслуги в общежитие в Студентски град (Март 2021)